۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «روز مادر» ثبت شده است.

مادر یعنی معشوقی که ناز کشیدن نمی خواهد.مادر یعنی گیر دادنهایی که شیرینیش به اندازه ی نگاه هایش است.مادر یعنی  غذاهایی که هیچ جای جهان غیراز او به این خوشمزه گی درست نم کند.مادر یعنی معجزه،معجزه ای که برای فرزندش هرکاری میکند.
مادر یعنی همون فرماندهی که همیشه نیروی کمکی،آغوشش بازه برای غم های ما،یعنی همون نیروی کمکی ای که با دامن گلبرگش، تو پایگاه شماره۱۳نجاتمان میده.در کل سلطان غم مادر😂❄
روز مادر و زن مبارک و فرخنده باد☕❄ 🎈🎂🎁🎀🎄🎉🎊🎆🎇
پی نوشت۱:راستی تولد وبلاگمم هست ها،در نرین،تبریکی،کادویی،هدیه ای،سرسلامتی ای،چیزی...😅❄
پی نوشت۲:یه کتابی به ما دادن مدیریت خانواده،نگم چه کتاب خفنیه،یه درو میزنم،حفظش میشم😂یعنی اصله درسه ها!امروزم که امتحانش دارم،امتحان آخریه،بیستم😊:).

پی نوشت۳:خداییش کیف کردین چه عنوانی گذاشتم،دومنظوره بود،هم برای تولد وبلاگ و هم روز مادر

یک سال و چندین روز پیش بود،که به این دنیای جادویی آمدم و وبلاگی را درست کردم.در اینجا دیدم کسانی هستند که هنوز کودک هستند و آدم بزرگ نشده اند...غروب آفتاب را دوست دارند،می نویسند و عاشق کتاب خواندن هستند، و کسانی که نامه به هشتاد سالگی خود مینویسند...دوستانی همچون آب جویبار،روان...
از همه کسانی که این حقیر را می خوانند ،خیلی خیلی مچکرم و البته دنبال کننده گان....

 


امروز روز مادر است...روز قهرمانای بزرگ،روز شخصیتی همه فن حریف...کسانی که هم آتش نشان هستند و هم آشپزی،بی نظیر...
روز مادر مبارک....   :)


پی نوشت:یکمی از روز مادر ر،از بلای یه تبلیغ اکتیو به گمانم،الهام گرفتم...  :)😄❄⛄