یادداشت های یک جادوگر

کتاب..... :).؛). همه چیز اینجا یه شوخیه،به انتهای خوشمزگیه یه بستنی قیفی

یادداشت های یک جادوگر

کتاب..... :).؛). همه چیز اینجا یه شوخیه،به انتهای خوشمزگیه یه بستنی قیفی

یادداشت های یک جادوگر

دانا تو نشنیدی این داستان/ که برگوید از گفته باستان/ که گر دو برادر نهد پشت پشت/ تن کوه را باد ماند به مشت».

فردوسی حکیم🌿

#صدای_اتحاد

تا بینهایت و فراتر از آن.

پربیننده ترین مطالب
آخرین نظرات
نویسندگان

۱۰ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۹ ثبت شده است

۲۷ ارديبهشت ۹۹
۲۳ ارديبهشت ۹۹
۲۰ ارديبهشت ۹۹
۱۴ ارديبهشت ۹۹
۱۱ ارديبهشت ۹۹
۱۰ ارديبهشت ۹۹
۶ ارديبهشت ۹۹
۵ ارديبهشت ۹۹
۳ ارديبهشت ۹۹
۲ ارديبهشت ۹۹