۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «باران» ثبت شده است.

باز باران با ترانه

عجب بارانی میاد،باران میاد کیف کنید،بارانش خیلی خیلی قشنگه.

برخلاف عادت معمول که میگن باید با محبوب دلت بیرون زیر باران قدم بزنی،من که میگم یکی جنازه ی منو بندازه زیر باران،من یکم خیس بشم بلکم این همه حال خوب باران بهم بزنه،خرسندحال شوم.

بارانه انگار میخواد یه چیزی بگه،یه چیزی درمورد دوستی،دارم میشنوم،میگهبیاین بیرون،دوست در دست عاشقان،تنهایان،سینگلان،هرکی هستین زودتر بیاین بیرون😁☔

هرماینی رو دیدین،منم دیدین،اینجوری پیش بخاری نشستم😅کتاب فارنهایت ۴۵۱ هم توی دستمه😃☕🍩

این عکسارم جنازه مو کشیدم بردم بیرون،هنوز ترکشای این کرونا اومیکرون تو تنمه😂❄


موسیقی هم بازباران باترانه خسروشکیبایی و تعدادی بچه در فیلم خواهران غریب

دو روز پیش،باران بارید... .:).

​​​​​​

درختان،سرسبز و تمیز و خوشحال و سرزنده شدند
گربه ها چشم هایش از خوشحالی میدرخشید
پرندگان بر روی درختان، پشت بام خانه ها،کابل برق ها،و تیر های وغیر...عاشقانه میخواندند.

برتن خشکیده ی 
زمین هم دستی از مهر 
کشیده شد.
ابرها با سخاوتمندی برتن این زمین خسته باریدند.
ابرها عاشقانه می باریدند.
الهی شک،دوروز پیش،

 باران بارید... .:).

پی نوشت:واقعا تابلو های،زیبایین!😅🌻.

ا