طوفان باعث می‌شود درخت ریشه‌هایش را عمیق‌تر و قوی‌تر کند. در طوفان‌هاى زندگى به برگ‌هایى که از دست می‌دهى فکر نکن، به ریشه‌اى فکر کن که قوی‌تر می‌شود .

 

 

درسته چیزهایی رو ازدست می دیم اما سختی پذیر میشیمsmiley

۲ ۰