متاسفانه بعضی‌ها رو نمیشه قانع کرد؛
باید به نفهمیشون احترام گذاشت.

 

 

 

 

 

احترام بگذارید نمیفهن خب.

 

۳ ۰