دریافت
توضیحات: یک کتاب خانه کوچک
دریافت
توضیحات: یک درخت با وفا

پی نوشت ۱:این کتاب خانه زیاد بزرگ نیست اما خب بهتر از هیچیه...این درختم ۶سالشهو خیلیم با معرفته...وقتی نهال بود حدود یه هفته بدون آب زنده مانده بود ریشه توی خاک نبوده...

پی نوشت ۲:عکسا یکم بد گرفته شده...عکاس ماهری نیستم.


 

۱۱ ۰