بلاگفا جدیدا خراب شده...الان دیگه ارتباطمان با دوستان بلاگفاییقطع شده.

اگه شماهم دوستان بلاگفایی دارید،اسم و آدرسشان را در بخش نظرات بگذارید‌.این طوری میتانیم با آنها ارتباط برقرار کنیم.

وقت باهم بودن است.

 

به امید درست شدن بلاگفا...

۷ ۰