سلام.سلام.سلام

فک کنم منم کرونا گرفتم،ازدیروزه گلوم درد میکنه و هی سرفه،دیشبم هی نزاشت بخوابم😅آب گلومو قورت میدام از خواب میپریدم😀اما شکستش میدم ها،من آبله مرغانو شکست دادم،این که هیچه😂میگن اومیکرون بچه ی خوبیه،آدمو نمیکشه،میخواد زنده بمانهlaugh.

 

پی نوشت:روحیه رو داشتین؟دست نزنین لطفاً🎈😃

 

آهنگ پریشونی،ایرج خواجه امیری،همون غزل

آی شییشه ها سنگ شودولاله آهنگ‌شودو...سرفه سرفه،من برم دیگه😂خواندن به ما نیامده

۳ ۰