عجب بارانی میاد،باران میاد کیف کنید،بارانش خیلی خیلی قشنگه.

برخلاف عادت معمول که میگن باید با محبوب دلت بیرون زیر باران قدم بزنی،من که میگم یکی جنازه ی منو بندازه زیر باران،من یکم خیس بشم بلکم این همه حال خوب باران بهم بزنه،خرسندحال شوم.

بارانه انگار میخواد یه چیزی بگه،یه چیزی درمورد دوستی،دارم میشنوم،میگهبیاین بیرون،دوست در دست عاشقان،تنهایان،سینگلان،هرکی هستین زودتر بیاین بیرون😁☔

هرماینی رو دیدین،منم دیدین،اینجوری پیش بخاری نشستم😅کتاب فارنهایت ۴۵۱ هم توی دستمه😃☕🍩

این عکسارم جنازه مو کشیدم بردم بیرون،هنوز ترکشای این کرونا اومیکرون تو تنمه😂❄


موسیقی هم بازباران باترانه خسروشکیبایی و تعدادی بچه در فیلم خواهران غریب

۲ ۰